Aktualności

Spisy gołebi młodych

Spisy gołębi młodych wraz z opłatą dostarczyć do dnia 09-08-2020 do kierowników punktów wkładań - po tej dacie spisy nie będą przyjmowane (hodowcy mający poniżej 50 gołębi na spisie wraz ze spisem dostarczają 20 zł, hodowcy mający powyżej 50 gołębi na spisie odpłatność 20 zł od każdej kolejnej "50", dodatkowo 1,50 od gołębia zgłoszonego do lotów na obrączkach innych jak zakupione od KHGP Podlasie

hodowcy lotujący na elektronicznych systemach dostarczają wydruki z sytemu, hodowcy lotujący na zegarach tradycyjnych dostarczają spisy zgodne ze wzorem zamieszczonym  na naszej stronie (spis napisany wyraźnie bez skreśleń). Spisy nieczytelne nie będą akceptowane!!!!!. spis do pobrania

Dodatkowa informacja - mistrzostwo z "50" jest to pierwszych 50 gołębi na spisie a nie to co sobie hodowca wytypuje w zegarze elektronicznym. Proszę wprowadzać gołębie typowane następnie pozostałe żeby nie było nieporozumień.

 

Za zebranie i jakość spisów odpowiedzialni kierownicy punktów wkładań

Kierownicy punktów wkładań przekazują spisy maksymalnie do godziny 20 dnia 9 sierpnia

 

Prezes ds. lotowych