Aktualności

Organizacja lotów 2020

Wobec obowiązywania od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.2020.491) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.658) przewidującym do odwołania zakaz zgromadzeń, a także imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu, biorąc pod uwagę, że powyższego ograniczenia nie stosuje się wyłącznie do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, informuję co następuje:

I. loty próbne lub konkursowe nie mogą być organizowane do odwołania, lecz następuje "odmrażanie gospodarki" a co za tym idzie znoszenie części nakazów i zakazów;

II. w terminie do 3 Maja należy dostarczyć spisy wraz ze składkami

III. Korekt planu lotów nastąpi po zniesieniu kolejnych nakazów i zakazów, wszyscy liczymy iż współzawodnictwo się rozpocznie z małym poślizgiem 

Kolejna informacja w sprawie lotów zostanie podana po opublikowaniu nowego Rozporządzenia przez Ministra Zdrowia.

ZARZĄD