Aktualności

Informacja dotycząca organizacji lotów w 2020 roku

Wobec obowiązywania stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, informujemy, że wszelkie czynności dotyczące lotów mogą być podejmowane wyłącznie z zachowaniem reżimu sanitarnego zaakceptowanego przez inspekcję sanitarną.

W związku z powyższym I lot konkursowy zaplanowano na dzień  24 Maja 2020 roku

Informacja dotycząca podlotów kabinowych podana zostanie w terminie późniejszym

ZARZĄD