Aktualności

Loty maratońskie

 

 

Regulamin lotów Maratońskich KHGP Ziemi Śląskiej na rok 2021

 

 1. Start gołębi z miejscowości        Den Haag 18.06.2021r

                                                    Ostenda     02.07.2021r

                                                    Koksijde Kanał La Manche 16.07.2021r

wypuszczenie gołębi w godzinach popołudniowych

 

 1. Transport gołębi na te loty zapewnia KHGP Ziemi Śląskiej

 2. Koszowanie gołębi na lot           Den Haag  17.06.2021r- odjazd kabiny o godz 15.00

                                                                Ostenda     01.07.2021r- odjazd kabiny o godz 12.00

                                                    Koksijde    15.07.2021r- odjazd kabiny o godz 10.00

gołębie z poszczególnych punktów wkładań muszą być dostarczone co najmniej na 2 godz. przed odjazdem kabiny, w celu napojenia i nakarmienia oraz odbioru protokołów wraz z kopiami list startowych.

 1. Protokół i kopie list startowych powinny znajdować się w zabezpieczonych kopertach i dostarczone do osoby transportującej gołębie na lot

 2. Na wniosek zainteresowanych ustalone zostaną punkty wkładań

 3. W rywalizacji lotów Maratońskich biorą udział gołębniki oddalone od miejsca wypuszczenia 950 km+

 4. W celu wyeliminowania ewentualnych nieprawidłowości może być zastosowane dodatkowe zabezpieczenie w postaci numeru kontrolnego umieszczonego na skrzydle lub dodatkowej gumki.

 5. Hodowca wraz z listą startową zobowiązany jest dostarczyć współrzędne gołębnika, potwierdzone przez Zarząd macierzystego oddziału bądź obliczeniowca. Współrzędne mogą być dostarczone również na zbiorczej liście z danego punktu wkładań, potwierdzone przez komisję na poszczególnych punktach wkładań.

 6. Gołębie biorące udział w rywalizacji muszą pochodzić z gołębnika o współrzędnych podanych na liście startowej.

 7. Na każdym punkcie wkładań zostanie wyznaczona przez organizatora osoba do kontaktu w sprawie organizacji lotu.

 8. Przylot pierwszych gołębi hodowcy zgłaszają w ciągu 30 min od przylotu gołębia do osób wyznaczonych przez organizatora, podając czas przylotu, numer gołębia , kontrolki oraz dane hodowcy. Gołębie nie zgłoszone nie biorą udziału w rywalizacji.

 9. Otwieranie zegarów oraz sporządzenie wydruku z ESK odbywa się w terminie wyznaczonym przez organizatora lotu.

 10. Punkty wkładań w terminie do 5 dni po zakończeniu konkursu muszą przesłać do siedziby Klubu listy startowe, taśmy zegarowe, protokół z otwarcia zegarów. Na podstawie przesłanych list zostanie sporządzona lista konkursowa. Będzie sporządzona na bazie 25 % (1:4) i metodą Bilimberga. Gołębie zdobywają punkty na zasadach, pierwszy na liście konkursowej 100 punktów, a ostatni na liście konkursowej 80 punktów.

 11. W lotach 1-2-3 obowiązuje seria 3/3. Hodowca może uczestniczyć kilkoma drużynami.

 12. Nagrody: Nagrodzone będą 3 pierwsze gołębie i 3 pierwsze serie przy obsadzie 500 gołębi a powyżej będą rosły procentowo ( 1000 gołębi 6 pierwszych gołębi i 6 pierwszych serii)

Każdy hodowca biorący udział w lotach otrzyma pamiątkowy ( dyplom, medal, statuetka )

 1. Opłata za każdego gołębia wynosi 20 zł na dany lot  ( w tym 10 zł sprawy organizacyjne danego lotu oraz 10 zł na nagrody).

 2. 500 zgłoszonych i opłaconych gołębi to minimalna ilość biorąca udział, żeby lot się odbył.

 3. Kontakty

Świerklany- 662 191 520

Wilcza       - 503 471 924

Zabrze       - 508 271 886

Żory          - 662 257 207

Siedziba KHGP Ziemi Śląskiej -603 292 933