Aktualności

Ważna informacja w związku z zagrożeniem Ptasią Grypą

W związku z wystąpieniem grypy ptaków Wojewoda Podlaski wydał zakaz organizowania między innymi konkursów z udziałem ptaków, w związku z powyższym czekamy na rozwój sytuacji co do organizacji lotów.

Poniżej treść ogłoszenia Wojewody Podlaskiego

 

W związku z zapobieganiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa podlaskiego, wojewoda podlaski wydał rozporządzenie dotyczące zakazu czasowego organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków, które obowiązuje do odwołania wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarze regionu.

podjęcie zdecydowanych środków zapobiegawczych w walce z wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków jest niezbędne do zapewnienia ochrony zdrowia zwierząt oraz ograniczenia negatywnych skutków gospodarczych choroby. Jest również konieczne ze względu na fermy komercyjne utrzymujące drób na terenie województwa podlaskiego oraz funkcjonujące na tym obszarze zakłady uboju ptaków lub inne zakłady związane z produkcją mięsa drobiowego. Zakaz powinien obowiązywać do czasu ustania zagrożenia, a jego uchylenie powinno nastąpić po analizie sytuacji epizootycznej w zakresie wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie województwa przeprowadzonej przez Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

W województwie podlaskim, w powiecie augustowskim zostały potwierdzone do tej pory dwa przypadki grypy ptaków H5N8 u łabędzi. Grypa ptaków to  niezwykle zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa drobiu, która może powodować śmiertelność do 100%. Na zakażenie wirusami grypy ptaków podatne są prawie wszystkie gatunki ptaków zarówno domowych (drób), jak i wolno żyjących. Wektorem wirusów grypy są ptaki dzikie, przede wszystkim gatunki związane ze środowiskiem wodnym (kaczki i łabędzie).