Aktualności

Lot BERLIN 2021

Regulamin lotu BERLIN 2021r

 1. Koszowanie gołębi na lot odbędzie się dnia 11.09.2021r w godzinach 9-10 w miejscowości Patoki.

 2. Udział w rywalizacji tylko dla hodowców niewykluczonych lub niezawieszonych w KHGP lub PZHGP

 3. Transport na lot zapewnia KHGP Podlasie

 4. Start przewidziany na 12.09.2021r.

 5. Dopuszcza się używanie zegarów tradycyjnych

 6. Hodowca wraz z listą startową zobowiązany jest dostarczyć współrzędną gołębnika i adres

 7. Na każdym punkcie wkładań zostanie wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie organizacji lotu

 8. Przylot pierwszych gołębi zgłaszane jest sms na numer telefonu 606 460 813

 9. Otwieranie zegarów oraz sporządzanie wydruków ESK odbywa się w terminie wyznaczonym przez organizatorów lotu

 10. Lista konkursowa sporządzona będzie na bazie 3 gołębie z 5 włożonych. (Hodowca wkładając np 15 gołębi ma 3 drużyny w kolejności koszowania)

 11. Opłata : 15 zł od gołębia

 12. Nagrody : puchary za:

  - 1 gołąb indywidualnie

  - Mistrz, V-ce mistrz,  oraz II V-ce mistrz drużynowo (3 z 5 gołębi)

  - Pamiątkowe dyplomy dla każdego uczestnika, którego gołąb ukończył lot