Aktualności

współrzędne

WSPÓŁRZĘDNE (kliknij)

Podajemy adres strony do sprawdzenia wiarygodnych pomiarów  www.geoportal.gov.pl  dalej: mapy, następnie zlokalizować swój nr. działki, swój gołębnik.