Informacja

 

Walne zebranie członków KHGP Podlasie zaplanowano na dzień 15-02-2014 roku na godzinę 13.00 w lokalu Supermarket BIELIK w Szepietowie

Obecność obowiązkowa ponieważ jest to zebranie wyborcze zarządu na kolejne 4 lata

Na zebraniu pobierane będą składki członkowskie na 2014 rok w związku z tym proszę o przygotowanie się na ta okoliczność.

Porządek zebrania przedstawiony zostanie w najbliższym terminie

Kierownicy odpowiedzialni za poszczególne punkty wkładań na zebraniu odbiorą obrączki rodowe na 2014 rok

 

 

Porządek obrad walnego zgromadzenia

 sprawozdawczo-wyborczego członków stowarzyszenia

 „KHGP Podlasie”

 Szepietowo, 15-02-2014 roku

 1. Godzina – 13:00 – Otwarcie obrad, powitanie zebranych gości  – Prezes KHGP  Podlasie

2. Wybór Przewodniczącego i protokólanta Obrad

3. Uchwalenie Porządku Obrad

4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

5. Sprawozdania merytoryczne z działalności za okres 4 lat

6. Głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu

 

        wybory do władz stowarzyszenia „KHGP Podlasie”

 

 7. Podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Zarządu na nową kadencję

8. Prezentacja planów wyborczych kandydatów na Prezesa

9. Głosowanie tajne – wybór Prezesa  

10. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu

11. Głosowanie tajne – wybór Członków Zarządu

12. Zgłaszanie kandydatów do  Komisji Rewizyjnej, Lotowej i Sądu Koleżeńskiego

13. Głosowanie – wybór Członków  Komisji i Sądu Koleżeńskiego

14. Ukonstytuowanie się Zarządu KHGP Podlasie nowej kadencji

15. Prezentacja planu lotowego na lata  2014 – 2017

16. Podjęcie uchwały o kierunku lotów

17. Podjęcie uchwały w sprawie współzawodnictwa i nagradzania w sezonie lotowym

18. Podjęcie uchwały w sprawie dobrowolnych wpłat na cele statutowe stowarzyszenia

19. Dyskusja nad zgłoszonymi wolnymi wnioskami

20. Podanie dla zarządu osób odpowiedzialnych za poszczególne punkty wkładań.

21. Zakończenie, ustalenie terminu kolejnego Walnego Zgromadzenia i zamknięcie Obrad.